Wycena majątku spadkowego

Wycena majątku spadkowego

Wycena majątku spadkowego w powiecie świdnickim i dzierżoniowskim.

Dziedzicząc nieruchomość w drodze spadku w wielu przypadkach zachodzi konieczność skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego. Niekiedy ciężko jest określić nieruchomość dla spadkobierców, którzy nie są na bieżąco w cenach nieruchomości. Bardzo często się też zdarza, że są to nieruchomości nietypowe i w takim przypadku dobrze jest skorzystać z profesjonalnej usługi rzeczoznawcy majątkowego, który wyceni rzetelnie wszystkie nieruchomości.

W wypadku postępowania sądowego gdy strony nie zgadzają się co do wartości majątku to wyceny dokonują rzeczoznawcy majątkowi wpisani na listę biegłych sądowych.

Top