Wycena służebności gruntowych

Wycena służebności gruntowych

Wycena służebności gruntowych

Jedną z usług jaką świadczę moim klientom jest wycena różnego typu służebności. Stosuje się ją w celu określenia wartości obciążeń istniejących na Państwa nieruchomości.

Specjalizuję się w następujących wycenach służebności gruntowych:

  1. Wycena służebności drogowych
    Wycena służebności drogowych niezbędna jest do zgłoszenia roszczenia przysługującego właścicielowi gruntu, na terenie którego ustanowiono drogę konieczną do drogi publicznej.
  2. Wycena służebności przemysłowych
    Służebność przemysłu jest regulowana szczegółowo przez przepisy prawa. Jej przedmiotem jest korzystanie z urządzeń będących cudzą własnością, służących do: przepływu gazu, wody, energii.

Wycena służebności gruntowych może dotyczyć także budynków wybudowanych na czyjejś działce.

Przeprowadzam wyceny służebności na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych. Pomagam w zgromadzeniu niezbędnych do wyceny dokumentów.

Top