Wycena mienia zabużańskiego

Wycena mienia zabużańskiego

Profesjonalna wycena mienia zabużańskiego

Mienie zabużańskie to tereny leżące na wschód, od obecnie istniejących wschodnich granic Rzeczypospolitej. Za pozostawiony na wschodzie majątek, w wyniku działań wojennych, przysługuje prawo do rekompensaty.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w wycenie utraconego mienia zabużańskiego. Wycenę przeprowadzam w formie operatu szacunkowego, na podstawie postanowienia wydanego przez urząd wojewódzki. Operat szacunkowy stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania za utracony majątek. Organem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o rekompensatę za pozostawione mienie jest Wojewoda. Jeżeli mają Państwo postanowienie Wojewody, to kolejnym krokiem będzie zlecenie rzeczoznawcy wykonanie wyceny mienia zabużańskiego.

Top